skip to main content

People

::: Home/People/Advisory Committee - Zhong, Shijie
鍾時傑 / Zhong, Shijie
Advisory Committee Member
鍾時傑 / Zhong, Shijie
鍾時傑 / Zhong, Shijie
Advisory Committee Member
鍾時傑 / Zhong, Shijie
Research Fields:Geodynamics
Main Affiliation:University of Colorado Boulder
+303 735-5095
shijie.zhong@colorado.edu