English / 正體中文
研究人員研究技術人員駐所、訪問學者博士後研究學術諮詢委員合聘、兼任及通信研究人員研究助理行政人員TIGP研究生退休研究人員地球所友
吳妮容 Wu, Ni-Rung
(Anita Wu)
副所長秘書
許炎煌 Sheu, Yan-Huang
總務
蔡家雯 Tsai, Chia-Wen
綜合行政
陳培芸 Chen, Pei-Yun
採購、檔案管理
游智伃 You, Chih-Yu
總機、收發
邱慧芬 Chiu, Hueih-Fen
財產管理
王品秀 Wang, Piin-Shiow
電腦資訊管理
蔡青霖 Tsai, Ching-Lin
(Gary Tsai)
電腦資訊管理
王宏原 Wang, Hong-Yuan
(Ren Wang)
電腦資訊管理
洪郁婷 Hung, Yu-Ting
(Vanessa Hung)
院內外計畫申請相關業務、網頁維護
林國裕 Lin, Kuo-Yu
電子室
楊麗珍 Yang, Li-Chen
行政助理/地震組
鄒幸芳 Zou, Sing-Fang
行政助理/地物組
彭馨儀 Peng, Hsin-Yi
行政助理/地化組